Events

Find out about all the exciting events!

 

Big Data Deep Insights

Trân trọng kính mời!

Microsoft hân hạnh mang đến quý vị sự kiện đặc biệt hấp dẫn vào ngày 19-2-2013. Tại đây quý vị có cơ hội tìm hiểu về tầm nhìn của Microsoft và các giải pháp cho dữ liệu lớn, và để thảo luận về tiềm năng dữ liệu lớn cho tổ chức của quý vị.

Hãy tham gia cùng với chúng tôi!

Ngày nay, các giám đốc CNTT và giám đốc điều hành đang phải đương đầu với một thách thức lớn. Đó là làm thế nào để khai thác khối lượng cũng như chủng loại dữ liệu khổng lồ họ đang sỡ hữu từ các hoạt động kinh doanh khác nhau.

Họ muốn dễ dàng khai phá, xử lý và phân tích khối lượng lớn các dữ liệu phức tạp này theo thời gian thực mà không cần lo lắng về các bước thiết lập mang tính kỹ thuật. Giải pháp Dữ Liệu Lớn của Microsoft cho phép các tổ chức khám phá và đưa ra các quyết định kinh doanh khôn ngoan từ dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc của họ.

Nội cung chương trình

Hãy cùng hai chuyên gia hàng đầu của chúng tôi về giải pháp Dữ liệu lớn, Jack Tang và Ron Dunn tìm hiểu xem quý vị có thể tận dụng lượng dữ liệu khổng lồ trong tổ chức của mình như thế nào

  • Tổng quan về dữ liệu lớn - Tầm nhìn của Microsoft về dữ liệu lớn và tác động của thế giới dữ liệu mới tới hoạt động của doanh nghiệp

  • Giải pháp của Microsoft - Tận dụng lợi thế của trí tuệ kinh doanh có trong dữ liệu của bạn với SQL Server 2012

  • Demo sản phẩm - Hãy xem các phát kiến về truy cập, xử lý, xem và phân tích dữ liệu thay đổi cách các nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định chiến lược kinh doanh như thế nào

  • Điển hình thành công - lắng nghe cách các khách hàng đã và đang khai thác giải pháp lớn dữ liệu của Microsoft nhằm đem lại những thay đổi mang tính đột phá cho doanh nghiệp

Hội thảo trực tuyến này là một sự kiện mà các giám đốc điều hành và giám đốc CNTT không thể bỏ lỡ nhằm đối phó với thách thức chiến lược trong việc tận dụng hiệu quả hơn dữ liệu của doanh nghiệp

Diễn giả

Jack Tang
Giám đốc Marketing Sản phẩm, nhóm Nền tảng ứng dụng, Microsoft Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Ron Dunn
Giám đốc khu vực, Kho dữ liệu song song (PDW), Microsoft Khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Register now

Find an IT Expert

Sử dụng công cụ pinpoint để tìm chuyên gia CNTT gần quý vị , hoặc đối tác có chuyên môn tại khu vực cụ thể.

Find out more on our Enterprise Solutions

Click on the arrow to expand