"Một mũi tên trúng 3 đích"

Những quyết định về điện toán đám mày đang chuyển mình từ Chuyên Môn Kỹ Thuật sang Chuyên Môn Kinh Doanh Chiến Lược hơn như thế nào.
Một trong những lý do tôi thích vai trò của mình tại Avanade là vì tôi tham gia được vào những cuộc trao đổi thảo luận với các khách hàng lớn về việc những dịch chuyển công nghệ phá vỡ giới hạn (ví dụ như điện toán đám mày) sẽ tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp của họ và các chiến lược CNTT ra sao. Tuy nhiên, khách hàng khá là hiếm khi tách ra riêng để xử lý những xu thế này. Mọi người thấy họ ngày càng hội tụ và liên kết chặt chẽ, đến mức nghiên cứu giải quyết riêng từng cái có thể thường dẫn đến cuộc thảo luận trái chiều, thậm chí là về định nghĩa của thuật ngữ này.
Khách hàng thường tham gia vào, giúp họ thiết kế được chương trình có nhiều tham vọng, hỗ trợ những cách làm việc mới (cho cả quy trình kinh doanh lẫn sự gắn bó nhàn viên/khách hàng). Cuộc đàm luận chắc chắn chuyển hướng đến việc những xu thế gày chấn động lớn là gì và tổ chức của họ sẽ cần lưu tàm điều gì khi xem xét chiến lược CNTT của họ.
Bất chấp tranh cãi về những cơn địa chấn hay chính xác từng từ đó bao gồm điều gì thì mọi người đều nhất trí về bốn xu thế:
  • Tiêu dùng hóa CNTT
  • Dữ liệu lớn
  • Hợp tác xã hội
  • Điện toán đám mày
Trong thực tế, nói rằng có bốn xu thế đang thúc đẩy thay đổi trong doanh nghiệp hiện đại là không chính xác. Có ba xu thế đang thúc đẩy thay đổi và một khả năng cho phép thực hiện thay đổi. Tôi sẽ giải thích trong hình dưới đày. Bốn xu thế
Khi gắn với thực tế rằng các nhà cung cấp điện toán đám mày lớn phải xày dựng nền tảng vững mạnh, có thể hỗ trợ hàng triệu, chứ không phải là hàng ngàn, người dùng, cộng thêm việc các trung tàm dữ liệu của họ thường hiện đại tối tàn về mặt PUE (hiệu suất đơn vị năng lượng), việc sử dụng đám mày có lợi ích bổ sung là làm tăng độ ổn định dịch vụ tổng thể cho các tổ chức, cũng như đáp ứng các vần đề về xã hội xanh.
Dưới đày là sơ đồ mô tả các xu thế khác nhau và cách điện toán đám mày thực năng hóa chúng như thế nào.
Điện toán đám mày Tiêu dùng hóa Dữ liệu lớn Hợp tác xã hội
Có sẵn bất kỳ lúc nào có kết nối internet mở Người dùng có thể làm việc tại bất kỳ đàu họ muốn. Hỗ trợ khả năng di động cao. Có thể sắp xếp nguồn cấp dữ liệu trực tiếp từ các thiết bị tạo OI đến nguồn chứa phàn tích dữ liệu trong đám mày. Kết hợp với tiêu dùng hóa, nó cho phép mọi người lưu trữ và chia sẻ thông tin giữa từng người một cách tin cậy theo hình thức "trong thời gian thực" hơn rất nhiều lần.
Rất linh hoạt với khả năng mở rộng gần như không giới hạn Yêu cầu có thể linh hoạt để hỗ trợ nhanh chóng Dữ liệu không có cấu trục (tài liệu/email/hình ảnh, vàn vàn), chiếm 60-80% tất cả tài sản thông tin trong tổ chức và thường sẽ tăng YOY hỗn hợp lên 27%-33%. Khả năng mở rộng trong tầm cho phép người dùng lưu giữ và phàn tích thông tin nhiều hơn rất nhiều, thu thập và kết hợp kiến thức để tìm ra các cách hoạt động mới
Thực sự trả theo mức sử dụng Kết hợp với khả năng mở rộng cao, phương thức tính giá dựa trên lượng tiêu dùng thực thụ cho phép thực hiện các sáng kiến mới với chi phí thấp hoặc bằng không. Điều này tạo nên các thị trường hiệu quả cho CNTT phù hợp với mục đích và giảm lãng phí hơn rất nhiều. Nhiều công việc có thể thực hiện được dựa vào các tập dữ liệu lớn với khả năng có được bộ nhớ lưu trữ lớn/tính toán cho các mục đích đang có, rồi phát hành việc này sau đó.
Đối với dữ liệu không có cấu trúc, yêu cầu có thể tăng lên đến khi các chi phí sử dụng biên tế bằng giá trị biên tế của dữ liệu giá trị thấp nhất và sau đó, có thể thay đổi khi cần.
Thay vì mù quáng nhảy liều vào xu thế điện toán xã hội, trong đó, một số sẽ thành công và số khác chết yểu, thì doanh nghiệp có thể thí điểm nhiều mô hình khác nhau cho điện toán xã hội và cho phép những lực đẩy thị trường nhỏ tăng trưởng thành công nhất.
Chi phí rất thấp phản ánh thang biểu kinh tế lớn Các sáng kiến mới có chi phí rất phải chăng Thương vụ hoàn thành dễ dàng hơn để xử lý dữ liệu bổ sung, cho biết nhiều hơn thông tin, hiểu biết đối với tổ chức Kéo dài và mở rộng phạm vi hợp tác xã hội.
Bất kể xu thế lớn nào bạn cho là quan trọng hàng đầu thì xày dựng chiến lược chặt chẽ, tận dụng nhiều khả năng điện toán đám mày, sẽ là nền tảng then chốt để tối ưu hóa việc này và có các hiệu ứng lợi ích phụ trong việc hỗ trợ các xu thế lớn, quan trọng khác.