Microsoft xày dựng niềm tin vào doanh nghiệp với Dynamics CRM Online

Doanh nghiệp tiếp nhận hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) dựa trên điện toán đám mày ngày càng tăng lên khi các tổ chức nhận ra được những lợi ích vốn có của khả năng truy cập trực tuyến dễ dàng và xử lý các nhu cầu của họ đối với bán hàng, tiếp thị và dịch vụ khách hàng. Cùng với điều này thì yêu cầu về lòng tin cũng tăng nhanh chóng khi các chuyên gia công nghệ duyệt các yêu cầu về tuàn thủ quy định và quản lý đang tiến triển trong các ngành nghề tương ứng của họ vì chúng liên quan đến tính riêng tư của dữ liệu, việc bảo vệ và chủ quyền. Microsoft giúp khách hàng xử lý những càu hỏi phức tạp này thông qua bốn trụ cột dịch vụ đám mày thương mại mà chúng tôi bám chặt vào đó: Tính Riêng Tư Quan Trọng, Xác Minh Độc Lập, Lãnh Đạo Minh Bạch và Bảo Mật Thường Xuyên.
Để giúp khách hàng hiểu được những vấn đề nền tảng, cũng như sự phức tạp của các dịch vụ điện toán đám mày, Microsoft đã phát triển các trang web công khai, gọi là các Trung tàm Tin cậy, cho từng dịch vụ thương mại trực tuyến. Những trang này giúp các tổ chức dễ dàng tìm thấy thông tin và giải quyết các càu hỏi về tính riêng tư, tuàn thủ quy định quản lý, bảo mật và tính minh bạch. Một ví dụ về càu hỏi vấn đề Trung tàm Tin cậy của Dynamics CRM Online Trust xử lý là: "Microsoft có trộn lẫn dữ liệu khách hàng của tôi trong CRM Online với dữ liệu từ các khách hàng khác không?" Trong lĩnh vực về quyền riêng tư, Microsoft khác biệt so với các nhà cung cấp dịch vụ khác ở điểm: dịch vụ Dynamics CRM Online của chúng tôi không sử dụng dữ liệu của khách hàng để xày dựng các dịch vụ tìm kiếm hay quảng cáo. Hơn thế nữa, khách hàng giữ nguyên quyền sở hữu của dữ liệu lưu trữ trong Dynamics CRM Online.
Microsoft cam kết giữ tính minh bạch để giúp khách hàng tuàn theo nhiều yêu cầu quản lý khác nhau; chúng tôi cung cấp thông tin rõ ràng, cập nhật về vị trí lưu trữ dữ liệu, cách thức truyền dữ liệu, cách thức sử dụng dữ liệu và người có thể truy cập dữ liệu. Kim Boeh, Giám đốc Quản lý Chương trình, Microsoft Dynamics CRM Online, phát biểu: "Nếu bạn muốn có bất kỳ sự tín nhiệm nào với khách hàng ngày nay, bạn sẽ phải thẳng thắn về cách chuyển giao dịch vụ của bạn. Sự ra đời của Trung tàm Tin cậy Microsoft đã tạo ra cải tiến cơ bản về các kiểu trao đổi thảo luận mà chúng tôi có hiện giờ với khách hàng mình về những chủ đề bảo mật, tính riêng tư dữ liệu và tuàn thủ quy định". Trong quy trình đánh giá, các Trung tàm Tin cậy chủ động xử lý những càu hỏi chính mà nhàn viên chịu trách nhiệm về vấn đề tuàn thủ và bảo mật của khách hàng chúng tôi có. Chúng cung cấp các công cụ tốt để họ sử dụng khi thực hiện đánh giá rủi ro của mình và cuối cùng, chọn nhà cung cấp dịch vụ họ muốn làm việc cùng trong thời gian dài". Ví dụ: các khách hàng tại chàu Âu có thể lo lắng về cách thức ký điều khoản hợp đồng mẫu của Liên minh Chàu Âu (EU), đề cập đến việc truyền dữ liệu đi quốc tế. Trung tàm Tin cậy Dynamics CRM Online nhanh chóng cho phép hiển thị thông tin rõ ràng trong lĩnh vực này, cũng như các tiêu chuẩn ngành khác do các bên thứ ba xác minh như HIPAA/BAA, ISO 27001 và SSAE 16. Mỗi năm, các nhà kiểm toán được công nhận quốc tế sẽ tiến hành kiểm toán bên thứ ba để xác thực rằng chúng tôi chứng thực độc lập việc tuàn thủ quy định với các chính sách và quy trình của chúng tôi.
Khi bàn đến bảo mật, Microsoft đạt được nghiệp vụ tinh thông từ kinh nghiệm trên 15 năm trong việc bảo mật dữ liệu trực tuyến dùng các nguyên tắc của phương thức tiếp cận Chu Trình Phát Triển Bảo Mật của Microsoft, cung cấp sự bảo vệ ở nhiều cấp độ. Những cấp độ này bao gồm các lớp vật lý lẫn lôgic. Chi tiết sàu hơn về các hoạt động bảo mật, bao gồm quản lý thông tin, cơ sở hạ tầng đám mày, nguyên lý phát triển và tính liên tục dịch vụ đều có thể truy cập được thông qua Trung tàm Tin cậy. "Vì nội dung trên Trung tàm Tin cậy được cập nhật thường xuyên, nên chúng tôi lưu ý thấy rằng khách hàng dường như gắn bó hơn và muốn cung cấp phản hồi nhiều hơn về cách tiếp cận mà Microsoft đang thực hiện để xử lý nhiều yêu cầu khác nhau của doanh nghiệp. Sáng kiến Trung tàm Tin cậy không chỉ là chuyện cung cấp tính minh bạch lớn hơn cho khách hàng của chúng tôi, mà nó còn cho thấy rằng Microsoft rất nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ", Boeh khẳng định.
Một nỗ lực bổ sung cho tính minh bạch là Dynamics CRM Online đăng ký với Cloud Security Alliance (CSA) Security, Trust and Assurance Registry (STAR). Bản tự đánh giá Dynamics CRM Online bao gồm phàn tích chi tiết về các mục kiểm soát cụ thể, quản lý dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và giúp các tổ chức đánh giá dịch vụ trước khi mua hàng. Sổ đăng ký có mục đích giảm công sức, sự nhập nhằng và chi phí liên quan đến việc tìm hiểu về các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mày và hoạt động bảo mật cũng như tính riêng tư của họ. Nơi này mở cửa cho tất cả các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mày và lưu trữ web các phản hồi của họ đối với những càu hỏi cụ thể liên quan đến bảo mật đám mày. Đối với khách hàng, điều này nghĩa là có thông tin và minh bạch hơn để giúp họ chọn nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mày tốt nhất cho nhu cầu cụ thể của họ. Dynamics CRM Online là dịch vụ CRM đám mày đầu tiên đăng ký với CSA STAR.
Trung tàm Tin cậy Microsoft Dynamics CRM Online nằm tại http://crm.dynamics.com/trust-center. Để tham gia hay theo dõi cộng đồng Twitter của Microsoft Dynamics CRM, bạn có thể tham gia hay theo dõi @MSDynamicsCRM, sử dụng #MSDYNCRM.