Thiết bị chạy trên Windows mà mọi người yêu thích
Thiết bị chạy trên Windows mà mọi người yêu thích
Với sự đa dạng của các thiết bị chạy trên nền tảng Windows, bạn có thể đáp ứng các yêu cầu doanh nghiệp trong khi cung cấp trải nghiệm mà người của bạn sẽ yêu thích
Bảo mật và quản lý để hỗ trợ phong cách làm việc linh hoạt
Trải nghiệm tăng năng suất tốt nhất
Phát triển ứng dụng thống nhất
Windows 8: Enabling Flexible WorkstylesClick to play!
Windows 8: Enabling Flexible Workstyles
Windows 8: Designed for BusinessesClick to play!
Windows 8: Designed for Businesses
Windows 8: New Possibilities in Mobile ProductivityClick to play!
Windows 8: New Possibilities in Mobile Productivity
Consumerization of IT Executive Webcast VideoClick to play!
Consumerization of IT Executive Webcast Video
Consumerization of IT and the Social EnterpriseClick to play!
Consumerization of IT and the Social Enterprise
Consumerization of IT (Garth Fort)Click to play!
Consumerization of IT (Garth Fort)
When Worlds Collide: Policy & Governance around Consumerization of ITClick to play!
When Worlds Collide: Policy & Governance around Consumerization of IT
How Consumerization is Changing the Role of ITClick to play!
How Consumerization is Changing the Role of IT
MPN Live: The Windows Intune AdvantageClick to play!
MPN Live: The Windows Intune Advantage
MPN Live from WPC 2012: BYOD & Windows Phone 8Click to play!
MPN Live from WPC 2012: BYOD & Windows Phone 8
Managing New Devices & Infrastructure in the EnterpriseClick to play!
Managing New Devices & Infrastructure in the Enterprise

Câu chuyện khách hàng

Itron Smart Grid [bằng tiếng Anh]
Itron Smart Grid [bằng tiếng Anh]
BT Global Services [bằng tiếng Anh]
BT Global Services [bằng tiếng Anh]
Kuwait Oil Company [bằng tiếng Anh]
Kuwait Oil Company [bằng tiếng Anh]
Aston Martin and Office 365 [bằng tiếng Anh]
Aston Martin and Office 365 [bằng tiếng Anh]
Microsoft Dynamics CRM and Malayan Banking Berhad
Microsoft Dynamics CRM and Malayan Banking Berhad
Find out how Maybank decreases costs and risks, increases contract processing productivity by 80% with Microsoft Dynamics

From Microsoft IT