Nuôi dưỡng văn hóa đổi mới
Nuôi dưỡng văn hóa đổi mới
Gắn kết nhân viên trong những cộng đồng chia sẻ ý tưởng, lắng nghe khách hàng và theo dõi cập nhật về những ảnh hưởng luôn đổi thay đang định hình nên cách thức chúng ta làm việc. Những mối liên kết này sẽ nuôi dưỡng môi trường đổi mới nhanh chóng trong toàn bộ tổ chức của bạn.
Xây dựng các mô hình kinh doanh & nguồn lợi nhuận mới
Tony Scott: The CIO and its role on innovationClick to play!
Tony Scott: The CIO and its role on innovation
How Revlon innovatesClick to play!
How Revlon innovates
ING Direct Australia fosters innovative environmentClick to play!
ING Direct Australia fosters innovative environment
Innovation for GrowthClick to play!
Innovation for Growth
New Ways to drive top line growthClick to play!
New Ways to drive top line growth

Câu chuyện khách hàng

Itron Smart Grid [bằng tiếng Anh]
Itron Smart Grid [bằng tiếng Anh]
BT Global Services [bằng tiếng Anh]
BT Global Services [bằng tiếng Anh]
Kuwait Oil Company [bằng tiếng Anh]
Kuwait Oil Company [bằng tiếng Anh]
Aston Martin and Office 365 [bằng tiếng Anh]
Aston Martin and Office 365 [bằng tiếng Anh]
Microsoft Dynamics CRM and Malayan Banking Berhad
Microsoft Dynamics CRM and Malayan Banking Berhad
Find out how Maybank decreases costs and risks, increases contract processing productivity by 80% with Microsoft Dynamics