Nuôi dưỡng văn hóa đổi mới
Nuôi dưỡng văn hóa đổi mới
Gắn kết nhân viên trong những cộng đồng chia sẻ ý tưởng, lắng nghe khách hàng và theo dõi cập nhật về những ảnh hưởng luôn đổi thay đang định hình nên cách thức chúng ta làm việc. Những mối liên kết này sẽ nuôi dưỡng môi trường đổi mới nhanh chóng trong toàn bộ tổ chức của bạn.
Xây dựng các mô hình kinh doanh & nguồn lợi nhuận mới
Tony Scott: The CIO and its role on innovationClick to play!
Tony Scott: The CIO and its role on innovation
How Revlon innovatesClick to play!
How Revlon innovates
ING Direct Australia fosters innovative environmentClick to play!
ING Direct Australia fosters innovative environment
Innovation for GrowthClick to play!
Innovation for Growth
New Ways to drive top line growthClick to play!
New Ways to drive top line growth

Câu chuyện khách hàng

Microsoft Dynamics CRM and Malayan Banking Berhad
Microsoft Dynamics CRM and Malayan Banking Berhad
Find out how Maybank decreases costs and risks, increases contract processing productivity by 80% with Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics CRM and Servcorp
Microsoft Dynamics CRM and Servcorp
See how Servcorp delivers global reach with a personal touch with Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics AX & NHP Electrical Engineering Products Pty Ltd
Microsoft Dynamics AX & NHP Electrical Engineering Products Pty Ltd
Take a look at how NHP, industrial electrical and automation leader sets the stage for half-billion dollar revenue target with Microsoft Dynamics
Icebreaker
Icebreaker
Being able to hand off management of global document sharing and calendaring to Office 365 allows us to focus on those areas that are a key to our business moving forward.