Giải phóng cơ hội kinh doanh các ứng dụng hiện đại

Giải phóng cơ hội kinh doanh các ứng dụng hiện đại
Các ứng dụng hiện đại thích ứng với nhu cầu của người dùng bằng cách trao đổi dữ liệu với các ứng dụng khác khi cần thiết, và bằng cách cung cấp những trải nghiệm cá nhân, tương tác người dùng tự nhiên, và kết nối xã hội từ hàng loạt thiết bị được dịch vụ đám mây hỗ trợ.
Các tổ chức được giải phóng những cơ hội kinh doanh sau đây với các ứng dụng hiện đại:
  • Giành được khách hàng mới hoặc giữ chân khách hàng hiện có bằng cách cung cấp những trải nghiệm tham gia sử dụng một loạt thiết bị để thúc đẩy lòng trung thành của khách hàng và tạo tăng trưởng doanh thu.
  • Mở rộng dịch vụ của họ với các sản phẩm và dịch vụ hiện có ra thị trường toàn cầu để tăng cường lợi thế cạnh tranh.
  • Đáp ứng các nhu cầu thị trường nhanh hơn bằng cách tăng cường độ nhanh lẹ trong kinh doanh và hiểu biết sâu hơn về khách hàng.
Khám phá cơ hội kinh doanh các ứng dụng hiện đại
Một tổ chức thành công cần có nhiều khách hàng. 35% dân số thế giới đã kết nối mạng Internet thông qua 10 tỷ thiết bị, cung cấp một cơ sở khách hàng tiềm năng rất lớn. Ngoài ra, số lượng thiết bị kết nối Internet dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vòng hai năm, điều này sẽ tạo cơ hội lớn cho các tổ chức lựa chọn sử dụng các ứng dụng hiện đại để hỗ trợ kinh doanh của họ.
Trên các thị trường mới nổi, nơi có hơn 1 tỷ người sử dụng có một điện thoại di động, kết nối Internet nghĩa là những cách thức mới để các chính phủ cung cấp thông tin về y tế cho công dân của họ, về cho vay mới và các cơ hội tài chính vi mô tại các vùng sâu vùng xa và khu vực nông thôn, và là cách thức mới cho phép ngư dân đưa ra những quyết định tốt hơn do họ biết được giá cả thị trường trong ngày đánh bắt.
Khối lượng dữ liệu khổng lồ (2,5 tỷ người sử dụng x 10 tỷ thiết bị x nhiều hoạt động hàng ngày), sự đa dạng về dữ liệu (số điện thoại, địa chỉ email, nhấp chuột, tweet, video YouTube, giao dịch, dữ liệu của chính phủ, v.v...) và sự nhanh lẹ của người và hàng hóa (bao gồm cả vị trí, giá tiêu dùng, tâm trạng và ý kiến khách hàng, xu hướng và thời trang) cung cấp một cơ hội rất lớn để hiểu biết rõ hơn về nhu cầu của khách hàng của bạn, và cho phép tổ chức của bạn đáp ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Cung cấp những trải nghiệm khách hàng tốt hơn trong mọi ứng dụng
Các ưng dụng và thiết bị cung cấp cơ hội kết nối với khách hàng mới và hiện tại theo những cách thức mới. Ví dụ, tương tác người dùng tự nhiên trong các ứng dụng máy tính bảng có hỗ trợ khả năng cảm ứng và tương tác cử chỉ có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm của khách hàng trong một loạt các kịch bản, từ các cửa hàng bán lẻ cho các văn phòng chi nhánh ngân hàng. Việc cung cấp một trải nghiệm khách hàng phù hợp và sự hiện diện thương hiệu trên các thiết bị và nền tảng có thể giúp cải thiện lòng trung thành của khách hàng. Và việc cung cấp khả năng tự phục vụ khách hàng mới và tạo điều kiện cho các kịch bản tiêu thụ mới có thể dẫn tới gia tăng doanh thu hàng đầu.
Mở rộng tiếp cận thị trường để khai thác các khu vực địa lý thị trường mới
Các ứng dụng hiện đại và điện toán đám mây cung cấp những cơ hội kết nối với khách hàng mới trên toàn cầu. Điện toán đám mây có thể phân phối nội dung ứng dụng hiện đại để mở rộng kinh doanh hiện tại tới các thị trường mới và cơ hội mới. Thêm vào đó, việc khai thác dữ liệu từ các nguồn Internet như mạng xã hội và thị trường dữ liệu cung cấp những hiểu biết sâu sắc về hành vi của khách hàng toàn cầu (ví dụ, phân tích tâm trạng của khách hàng từ các mạng xã hội để cải thiện kinh nghiệm phục vụ khách hàng hoặc cải tiến sản phẩm).
Cải thiện hiệu suất kinh doanh để đáp ứng nhanh hơn
Có thể cải thiện hiệu suất kinh doanh bằng cách khai thác khối lượng dữ liệu ngày càng lớn, đặc biệt là dữ liệu phi cấu trúc hoặc các bộ sưu tập dữ liệu lớn và phức tạp (còn được gọi là Dữ liệu lớn). Những công cụ phân tích mới cung cấp cơ hội để hiểu khách hàng và các xu hướng thị trường bằng cách nắm bắt, quản trị, lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ, phân tích và hiển thị dữ liệu để mở khóa những cơ hội doanh thu mới.
Những kịch bản kinh doanh các ứng dụng hiện đại: tải về toàn văn Sách trắng của Microsoft
Nhóm Chiến lược Microsoft Enterprise đã công bố sách trắng để cung cấp hiểu biết tốt hơn về cách các ứng dụng hiện đại có thể giúp tổ chức của bạn. Chín kịch bản về thách thức kinh doanh và các giải pháp tương ứng của họ được khảo sát đầy đủ.
Bạn có thể tải về toàn văn sách trắng ở đây