Tầm nhìn Microsoft dành cho xã hội doanh nghiệp

Tầm nhìn Microsoft dành cho xã hội doanh nghiệp
Những ngày này có rất nhiều tin đồn về truyền thông xã hội, nhưng mang tính xã hội thì không có gì mới. Xã hội là tự nhiên và con người. Nó vẫn luôn là một phần của cách chúng ta sống và làm việc với nhau và làm kinh doanh. Điểm mới là cách thức công nghệ cho phép chúng ta kết nối và giao tiếp trong thời gian thực, qua khoảng cách địa lý, và trên một quy mô mà theo nghĩa đen là chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Công nghệ xã hội có thể là tương đối mới đối với doanh nghiệp, nhưng nó đã là một phần bình thường của cuộc sống hằng ngày cho hàng chục triệu người. Những người này là nhân viên của bạn, đối tác của bạn, và khách hàng của bạn. Thông qua các dịch vụ như Facebook, Twitter, và LinkedIn, họ đang quen dần với việc dễ dàng chia sẻ những điều họ đang quan tâm. Họ không thua kém bạn bè và hàng xóm của họ và cả những người của công chúng. Họ thảo luận về một loạt các chủ đề rộng rãi. Họ mong có thể đóng góp vào các cuộc thảo luận và những đóng góp của họ được tôn trọng.
Cách ứng dụng công nghệ xã hội phổ biến này và sự gia tăng người tiêu dùng mạnh mẽ là một phần của sự chuyển đổi lớn hơn làm thay đổi cách thức chúng chúng ta hoàn thành công việc.
Tại Microsoft, chúng tôi tin tưởng rằng công nghệ xã hội sẽ trở thành một tính năng tự nhiên của chúng ta để làm việc với các đồng nghiệp và khách hàng, vì nó đã định nghĩa cách thức chúng ta kết nối với bạn bè và những người quen biết. Vì phương tiện truyền thông xã hội đã là một phần kết cấu của cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đưa chúng vào doanh nghiệp không phải là vấn đề tiếp nhận công nghệ mới, mà là làm cho truyền thông doanh nghiệp thích ứng với cách thức mọi người đã đang làm việc và giao tiếp. Xã hội doanh nghiệp chỉ đơn giản là phản ánh sự phát triển của các phong cách làm việc.
Microsoft đang tập hợp các phần mềm mà người sử dụng đầu cuối yêu thích với nền tảng mà CNTT cần, để cung cấp một trải nghiệm kết hợp nhất hạng. Chúng tôi đang có vị trí duy nhất bởi vì chúng tôi mang lại những khả năng xã hội sinh lời thông qua một bộ hoàn chỉnh các tài sản: xã hội, cộng tác, email, truyền thông hợp nhất, và các ứng dụng kinh doanh; và bạn có thể chọn những công cụ phù hợp với doanh nghiệp của bạn để tạo ra những trải nghiệm mới giúp bạn và người của bạn hoàn thành công việc.
Gắn bó với khách hàng
Bạn cần phải thu hút khách hàng và đối tác trong các mạng xã hội người tiêu dùng và kinh doanh đồng thời cũng thu thập những hiểu biết có ý nghĩa. Microsoft đang gắn móc lên Facebook, Twitter, LinkedIn, và Skype để bạn có thể tạo ra tiếp thị xã hội đáp ứng và có ảnh hưởng lớn. Nhưng những điều này thay đổi thường xuyên và chúng tôi đang xây dựng một cách thức mở rộng có thể dễ dàng thích nghi và làm cầu nối tới những gì kế tiếp. Thêm vào đó, hội nhập xã hội với Microsoft Dynamics, bao gồm cả phân tích xã hội và khả năng tiếp thị xã hội, cho phép bạn thu được hiểu biết sâu về khách hàng và những người đứng đầu mới.
Kết nối nhân viên của bạn
Nhân viên muốn có thể tìm thấy nhau, nói chuyện, chia sẻ thông tin và xây dựng giá trị mới cùng toàn thể tổ chức. Chúng tôi tập hợp và đan kết các khả năng xã hội qua mạng lưới, hợp tác, thư điện tử, truyền thông hợp nhất, và các ứng dụng kinh doanh. Mạng xã hội doanh nghiệp với Yammer, hợp tác và quản lý nội dung với SharePoint, năng suất Office với Office 365, và truyền thông và sự hiện diện với Lync, tất cả kết hợp lại để tạo ra những trải nghiệm tích hợp mới giúp mọi người hoàn thành công việc.
Tiến triển sâu hơn,
thu hút tác động mạnh hơn từ bên ngoài...
...với một bộ công cụ xã hội
tích hợp, toàn diện bên trong.

Hợp nhất người của bạn để
cung cấp
trải nghiệm khách hàng
tuyệt vời

Gắn kết
khách hàng của bạn với
tiếp thị xã hội thông mình hơn, hiểu biết hơn,
và đáp ứng tốt hơn

Với khách hàng mới
sử dụng những hiểu biết xã hội
ngay trong phạm vi
công việc bán hàng

Lôi cuốn, thu hút,
giữ nhân viên
của bạn với
mạng xã hội nội bộ

Kết nối
hợp tác,
chia sẻ với
các công cụ năng suất xã hội

Kết nối nhân viên,
đối tác,
khách hàng trong thời gian thực
qua các thiết bị
Khả năng xã hội hiện đại có thể giúp bạn chuyển đổi doanh nghiệp của bạn từ trong ra ngoài. Bằng cách nắm bắt và khai thác sức mạnh của một bộ công cụ xã hội toàn diện, doanh nghiệp của bạn có thể phá vỡ các rào cản tổ chức và địa lý bên trong tổ chức của bạn, và tiến sâu hơn, thu hút và tác động mạnh hơn tới khách hàng bên ngoài.
Bắt đầu chuyển đổi doanh nghiệp của bạn ngày hôm nay:
  • Bắt đầu với Yammer bây giờ. Nó miễn phí và an toàn.
  • Tải xuống Lync và thử nghiệm trong môi trường của bạn, hoặc đăng ký Lync Online.
  • Thay đổi cách bạn làm việc với Office 365.
  • Thử nghiệm với Dynamics CRM và nhấp chuột để chat tìm hiểu thêm về Dynamics và các khả năng tích hợp Office 365.