Triển khai: Dịch vụ tư vấn

Triển khai nhanh và hiệu quả công nghệ Microsoft sẽ rút ngắn thời gian cần thiết để thấy được giá trị đầu tư của bạn, và tận dụng tối đa các công nghệ này sẽ giúp cho kỹ năng của nhân viên và doanh nghiệp của bạn phát triển. Các chuyên gia tư vấn của Microsoft Services làm việc với tổ chức của bạn để triển khai và tiếp nhận các công nghệ của Microsoft một cách hiệu quả với chi phí hợp lý, và chúng tôi có thể giúp bạn giảm thiểu rủi ro trong những sáng kiến phức tạp nhất của bạn. Chuyên môn của chúng tôi về nền tảng Microsoft và quan hệ hợp tác với mạng lưới đối tác toàn cầu và các cộng đồng kỹ thuật đã tăng cường năng lực hỗ trợ bạn cân nhắc những gì có thể làm hơn nữa thông qua đổi mới và các công nghệ và giải pháp của Microsoft.

Giá trị của bạn

Microsoft Services có thể giúp bạn đạt được:

  • Thời gian đạt giá trị nhanh hơn
  • Tiến trình thực hiện ít rủi ro hơn và nhanh chóng hơn
  • Tiếp nhận tốt hơn - sử dụng công nghệ của bạn nhiều hơn
  • Tác động kinh doanh lớn hơn từ các khoản đầu tư của bạn vào công nghệ Microsoft
  • Truy cập các nguồn tài nguyên như chuyên gia chủ đề Microsoft, Trung tâm Ưu tú Microsoft, và mạng lưới đối tác toàn cầu của chúng tôi

Cách tiếp cận của chúng tôi

Chúng tôi tập trung chuyên môn chúng tôi có được - từ hàng ngàn kinh nghiệm hướng dẫn thực hiện trên khắp thế giới, và gần như trong tất cả các ngành công nghiệp - để làm việc cho bạn. Từ trải nghiệm của chúng tôi với những khách hàng tiếp nhận đầu tiên và các chuyên gia giải pháp tại các Trung tâm Ưu tú của chúng tôi trên toàn cầu, chúng tôi đã thu được rất nhiều thực tiễn phong phú đã được chứng minh để có thể rút kinh nghiệm từ đó. Cách thức truy cập độc nhất vô nhị các nhóm sản phẩm Microsoft cho phép chúng tôi hành động như người ủng hộ nhân viên CNTT của bạn và chuyển giao chuyên môn trên công nghệ mới nhất của Microsoft. Kết hợp với một mạng lưới đối tác toàn cầu rộng lớn và nguồn tài nguyên phân phối toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi có sẵn năng lực chuyên môn và huy động tài nguyên từ xa khi cần thiết.

More Resources

  • Dịch vụ tư vấn của Microsoft trên toàn thế giới

    Learn More