Lập kế hoạch: Chiến lược doanh nghiệp

Để giúp bạn đạt được giá trị cao nhất từ các khoản đầu tư công nghệ hiện tại và tương lai và bảo đảm các khoản đầu tư này theo sát trực tiếp các mục tiêu kinh doanh của bạn, Microsoft Services cung cấp các dịch vụ lập kế hoạch và chiến lược chuyên nghiệp tập trung vào chỉ vấn đề đó - thúc đẩy kết quả kinh doanh thông qua sử dụng công nghệ. Chương trình Chiến lược doanh nghiệp của Microsoft là một cách tiếp cận chương trình bao gồm điều phối, chiến lược và lập kế hoạch, kiến trúc, và CNTT và các dịch vụ trợ giúp kinh doanh.

Giá trị của bạn

 • Thông qua các nội dung của Chương trình chiến lược doanh nghiệp, chúng tôi giúp bạn:
 • Đổi mới bằng cách giúp bạn xác định cơ hội sử dụng công nghệ như một phương tiện để đạt mục tiêu của bạn, ví dụ như giảm bớt chi phí cơ sở hạ tầng hoặc tăng năng suất
 • Tăng tốc kết quả bằng cách giảm thời gian đạt tới giá trị khi bạn đầu tư vào một giải pháp
 • Tối đa hóa lợi nhuận đầu tư công nghệ của bạn vào các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft
 • Để hỗ trợ bạn đạt được những mục tiêu cụ thể của mình, chương trình bao gồm:
 • Một đội ngũ kiến trúc sư cao cấp, tận tụy
 • Kết nối sâu với mạng lưới chuyên gia chủ đề của Microsoft
 • Thông tin độc quyền, bao gồm nghiên cứu và các thực tiễn tốt của ngành
 • Truy cập vào các chỉ dẫn, hội thảo, và các diễn đàn kiến trúc sư

Cách tiếp cận của chúng tôi

 • Chúng tôi cam kết cung cấp các công cụ và thực tiễn kinh doanh giúp đạt được lợi nhuận tức thì và liên tục từ khoản đầu tư trong các lĩnh vực này:
 • Trung tâm điều phối tự động - Chúng tôi giúp cung cấp một phương pháp tiếp cận toàn diện cho công tác lập kế hoạch, phân phối, tài nguyên và theo dõi kết quả, phương pháp này gắn kết các hoạt động kinh doanh của bạn với kế hoạch kinh doanh cấp điều hành.
 • Chiến lược và lập kế hoạch - Chúng tôi giúp tạo ra một lộ trình chiến lược đầu tư nền tảng Microsoft có kết hợp cả nhu cầu kinh doanh và nhu cầu CNTT để hỗ trợ hướng dẫn quyết định nên đầu tư vào đâu để có thể "thắng nhanh" và nên "đặt cược lớn" cho tương lai vào cửa nào.
 • Cấu trúc - Chúng tôi giúp bạn phát triển một chương trình cấu trúc bền vững gắn lộ trình CNTT của bạn với lộ trình của Microsoft. Điều này sẽ giúp bạn thúc đẩy các hợp phần kinh doanh, thông tin, hội nhập và giải pháp trong cấu trúc của bạn khi các công nghệ mới xuất hiện.
 • Thực tiễn kinh doanh - Chúng tôi giúp bạn củng cố những thực tiễn kinh doanh và CNTT thích hợp để "làm kế hoạch" khi bạn đã lên "kế hoạch làm việc". Việc này bao gồm quản lý thay đổi, tối ưu hóa quản trị, quản lý lợi ích, và đào tạo nhân viên.
 • Chương trình chiến lược doanh nghiệp có thể cung cấp phương pháp tiếp cận những vấn đề hoặc cơ hội cụ thể mà bạn muốn xử lý.

Tài nguyên

 • Chiến lược doanh nghiệp của Microsoft Services trên toàn thế giới

  Learn More
 • Liên hệ với Microsoft Services

  Get in Touch