Hỗ trợ: Dịch vụ Premier Support

Đạt được lợi ích lớn nhất từ cơ sở hạ tầng CNTT của bạn bằng cách kết nối doanh nghiệp của bạn với Microsoft Services Premier Support. Đội ngũ hỗ trợ chuyên môn của chúng tôi trợ giúp thực hành liên tục và tăng cường lập tức cho các vấn đề khẩn cấp, nhằm đẩy nhanh giải pháp và giúp bạn giữ cho hệ thống quan trọng của bạn vận hành. Chúng tôi giúp bạn đánh giá tình hình sức khỏe hệ thống CNTT của bạn và cung cấp các khóa đào tạo hoặc công cụ mà đội ngũ của bạn cần để "khỏe mạnh và tiếp tục khỏe mạnh". Nhờ kết nối với các kỹ sư chủ đề thích hợp có thể giải quyết vấn đề của bạn tức thì, và với người quản lý tài khoản kỹ thuật có trách nhiệm hiểu được các thách thức trong kinh doanh của bạn, bạn sẽ có được kinh nghiệm chuyên môn vô song, trợ giúp nhanh chóng và tư vấn chiến lược thích hợp với môi trường CNTT đặc thù của bạn.

Giá trị của bạn

 • Với sự hỗ trợ của Microsoft Services, bạn nhận được:
 • Số lần phản hồi tăng - bạn nói chuyện được với đúng chuyên gia chủ đề ngay khi bạn cần họ
 • Truy cập mạng chuyên gia toàn cầu với kiến thức vô địch về các sản phẩm Microsoft
 • Trợ giúp trực tiếp với các dịch vụ lập kế hoạch, triển khai, kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt và điều trị
 • Đánh giá hoạt động nhằm giúp hợp lý hóa quy trình, bao gồm cả các biện pháp bảo mật và phân bổ tài nguyên
 • Đào tạo thực hành và chuyển giao tri thức nhằm giúp nâng cao chuyên môn cho các nhân viên CNTT và cải thiện mối liên kết giữa mục tiêu kinh doanh và đầu tư CNTT

Cách tiếp cận của chúng tôi

Khi công việc kinh doanh của bạn phát triển, các hệ thống, cơ sở hạ tầng và kỹ năng của nhân viên của bạn cũng phát triển. Microsoft Services Premier Support cung cấp hàng loạt dịch vụ, bao gồm đào tạo nhân viên CNTT, đánh giá sức khỏe và rủi ro, và các thực tiễn tốt. Cách tiếp cận của chúng tôi giúp bạn xác định và giải quyết trước các vấn đề và rủi ro tiềm năng để đảm bảo các hệ thống CNTT được khỏe mạnh và tiếp tục khỏe mạnh với các dịch vụ chủ động đón đầu.

Ngoài các dịch vụ lõi được cung cấp trong thành phần Premier Support, Microsoft Services cũng cung cấp một số phần mở rộng chương trình có thể đáp ứng những nhu cầu hỗ trợ đặc biệt hoặc phức tạp.

Tài nguyên

 • Microsoft Premier Support Services trên toàn thế giới

  Learn More
 • Liên hệ với Microsoft Services

  Get in Touch