Microsoft Partner Network

Find an IT Expert

Sử dụng công cụ pinpoint để tìm chuyên gia CNTT gần quý vị , hoặc đối tác có chuyên môn tại khu vực cụ thể.

 

Đối tác có kinh nghiệm triển khai các giải pháp tin cậy

Hãy gia nhập đội ngũ doanh nghiệp đã dựa vào mạng lưới đối tác của Microsoft để phát triển năng lực nhờ vào chuyển đổi và tối ưu hóa hệ thống kinh doanh.