Tiêu dùng công nghệ thông tin Microsoft

Tiêu dùng hóa trong CNTT

Tầm nhìn của Microsoft

Người tiêu dùng ngày nay có nhiều lựa chọn hơn và linh hoạt hơn trong công nghệ sử dụng hàng ngày -từ các thiết bị di động và máy tính mạnh mẽ cho tới các mạng xã hội mà họ sử dụng để kết nối với nhau. Khi công nghệ đó hòa vào công việc, ranh giới giữa tính cá nhân và công việc trở nên mờ nhạt. Mọi người đều muốn áp dụng công nghệ mà họ sử dụng tại gia cho nơi làm việc. Dù công nghệ người dùng cung cấp một số lợi ích tiềm năng lớn cho doanh nghiệp,nhưng cũng đem tới thêm nhiều nguy cơ về an ninh, bảo mật và tuân thủ. Đối với CNTT, đây là vấn đề nỗ lực để cân bằng giữa mong muốn của người sử dụng và đòi hỏi của doanh nghiệp.

Trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và chuyên viên CNTT

Mục tiêu của Microsoft là giúp doanh nghiệp đạt được sự cân bằng. Chúng tôi cung cấp một loạt thiết bị chạy trên nền tảng Windows -từ điện thoại thông minh, máy tính bảng tới máy tính - những thứ mọi người thích sử dụng và đã sẵn sàng cho doanh nghiệp. Nhiều thiết bị hơn đồng nghĩa sự phức tạp tăng lên, do đó, chúng tôi tập trung vào việc giảm thiểu độ phức tạp. Đối với nhân viên CNTT, nền tảng quản lý bảo mật đầu cuối có thể đơn giản hóa cách phản hồi tới sự tiêu dùng hóa của CNTT, dù nhân viên làm việc trên bất kì thiết bị nào. Với người dùng- dù họ làm việc trên máy tính, từ máy tính bảng hay điện thoại, hoặc thông qua một trình duyệt - đều có các công cụ quen thuộc để họ luôn đạt năng suất. Với nhân viên lập trình, đó là việc đưa các trải nghiệm lấy người dùng làm trung tâm là mục tiêu phát triển ứng dụng và cho phép phát triển nhanh hơn trên các thiết bị.

Thư viện video

Khách hàng điển hình

Medcoenergi

MedcoEnergi

"Nhờ nâng cấp lên Windows 7 Enterprise, chúng tôi đã cung cấp môi trường vận hành hiệu suất cao và mở rộng vòng đời cho máy tính doanh nghiệp. Con số 50% chi phí thuê mà chúng tôi giảm được là nhiều hơn hẳn so với việc chuyển đổi."

M. Ageng Wiryawan
Giám đốc quan hệ kinh doanh, Phòng dịch vụ thông tin, công ty MedcoEnergi

Download Case Study

Chelgrave Contracting

Công ty xây dựng Chelgrave

“Là công ty đang phát triển, chúng tôi muốn lấy lại quyền kiểm soát môi trường máy tính để bàn đồng thời quản lý tốt hơn số máy tính xách tay đang gia tăng, được sử dụng bởi các nhân viên hay dịch chuyển của chúng tôi.”

Greg Scott
Tổng Giám đốc, Công ty xây dựng Chelgrave

Download Case Study

Fortescue Metals Group

Tập đoàn Fortescue Metals

“Với Office 365, chúng tôi có thể giúp cho toàn bộ nhân viên CNTT vượt ra khỏi các kho CNTT truyền thống và cung cấp những dịch vụ chiến lược hơn cho doanh nghiệp.”

Vito Forte
Tổng giám đốc điều hành CNTT, Tập đoàn Fortescue Metals

Download Case Study

Các hội nghị chuyên môn

IT Trends in the News

    Find an IT Expert

    Nổi bật Tài nguyên