giải pháp doanh nghiệp xã hội Microsoft

Doanh nghiệp luôn kết nối và có tính xã hội

Tầm nhìn của Microsoft

Cộng tác và giao tiếp nhờ các công cụ xã hội có thể giúp nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp bằng cách cho phép mọi người làm việc theo cách mình quen thuộc. Tại Microsoft, chúng tôi có thể giúp các tổ chức tận dụng lợi thế của truyền thông xã hội và tích hợp chúng với các công cụ giao tiếp mới và có sẵn, cho phép mọi người liên lạc với đồng nghiệp, đối tác bên ngoài và khách hàng theo nhiều cách mới trong khi vẫn nâng cao sự cộng tác trong nội bộ doanh nghiệp. Nâng cao năng suất bằng các công cụ xã hội đáp ứng được kì vọng của nhiều thế hệ lao động có thể giúp cắt giảm chi phí và cho phép các tổ chức phản ứng nhanh hơn trước các cơ hội mới.

Để hiểu thêm, lựa chọn một giải pháp

Tìm hiểu thêm về thế giới cộng tác xã hội mới trong môi trường Doanh nghiệp
Tải sách trắng tại đây

Thư viện hình ảnh

Khách hàng điển hình

William Angliss Institute

Học viện William Angliss

“Hội thảo hình ảnh đã chứng minh lợi thế hiển hiện trong việc giúp chúng tôi thiết lập các cơ sở Sydney và Singapore trong năm 2011. Phản hồi từ toàn bộ đội ngũ vận hành là tuyệt vời.”

Tony Harding
Phụ trách dịch vụ CNTT, Học viện William Angliss

Download Case Study

Nanyang Polytechnic

Trường bách khoa Nanyang

“NYP rất vui mừng vì được hợp tác với Microsoft ra mắt Trung tâm Cải tiến điện toán đám mây. Mối quan hệ cộng tác này sẽ trang bị cho sinh viên của chúng tôi những hiểu biết để đáp ứng tốt các nhu cầu nhân lực đang ngày càng tăng trong lĩnh vực điện toán đám mây, đồng thời tăng cường các năng lực phát triển các phần mềm tiên tiến có liên quan tới ngành công nghiệp, các dịch vụ nền tảng và cơ sở hạ tầng đám mây cho các doanh nghiệp ở thế hệ tiếp theo.”

Mr. Chan Lee Mun
Hiệu trưởng và Tổng giám đốc điều hành NYP

Download Case Study

Plunket

Plunket

"Mọi người dần nhận ra là Office 365 cung cấp các năng lực doanh nghiệp thiết yếu và hướng đến bảo mật. Chúng tôi có thể hoạt động tốt trên đám mây."

Craig Le Quesne
Tổng giám đốc CNTT, Royal New Zealand Plunket Society

Download Case Study

Các hội nghị chuyên môn

IT Trends in the News

    Find an IT Expert

    Sử dụng công cụ pinpoint để tìm chuyên gia CNTT gần quý vị , hoặc đối tác có chuyên môn tại khu vực cụ thể.

    Featured Resources

    Thank you for your details.
    Download IDC reports now.