Cách tiếp cận độc đáo của Microsoft đối với thiết bị và dịch vụ mang lại sự tập trung vào cá nhân, trải nghiệm thống nhất và sự ưu việt toàn cầu - cho phép mọi người và doanh nghiệp phát huy đầy đủ tiềm lực của họ.
Tầm nhìn của chúng tôi đối với thiết bị là mang lại trải nghiệm trực quan như hiện thực ảo trên bất kỳ thiết bị nào, tại bất kỳ vị trí nào, tất cả đều hoạt động trên nền tảng cấu trúc có khả năng chạy dịch vụ.
Tầm nhìn của chúng tôi đối với các giải pháp kinh doanh là cho phép mọi người và doanh nghiệp phát huy tiềm lực của họ và tạo ra trải nghiệm xứng đáng và đầy tính gắn kết.
Tầm nhìn của chúng tôi đối với các ứng dụng và dịch vụ là cho phép tạo ra môi trường làm việc hiện đại với các giải pháp động, có tính kết nối.
Tầm nhìn của chúng tôi đối với đám mây và doanh nghiệp là cung cấp nền tảng hiện đại cho các ứng dụng của thế giới với nền tảng thống nhất, có tính kết nối và dễ dàng mở rộng.

Tái định hình tương lai doanh nghiệp

Bạn tái định hình doanh nghiệp của mình và sử dụng công nghệ để kết nối với khách hàng, cạnh tranh toàn cầu, thu hút và giữ chân nhân tài, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến và quản lý chi phí cũng như rủi ro theo những cách thức mới nào? Ngày nay, các thiết bị di động và điện toán xã hội đang biến đổi cách thức mọi người kết nối với nhau và gắn kết khách hàng và đối tác. Sự bùng nổ dữ liệu và tính kết nối của đám mây trở thành nhân tố then chốt tạo ra đổi mới. Tại Microsoft, cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi đối với thiết bị và dịch vụ có thể giúp bạn tận dụng lợi thế của những cơ hội mới xuất hiện từ công nghệ có được ngày nay. Chúng tôi trông chờ giúp đỡ bạn tái định hình doanh nghiệp và phát triển tầm nhìn công nghệ riêng của bạn, cũng như lộ trình có thể giúp bạn tăng tốc sức phát triển doanh nghiệp.

Thiết bị
Thiết bị

Cung cấp truy cập vào thông tin trong thời gian thực và giúp gắn kết khách hàng bằng những trải nghiệm thông minh, phù hợp với bối cảnh.


Chúng tôi cam kết cung cấp cho mọi người trải nghiệm thông dụng, có tính kết nối trong các thiết bị họ dùng hàng ngày như điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân và bảng điều khiển trò chơi. Ngày nay, chúng tôi cung cấp lựa chọn đẳng cấp nhất cho doanh nghiệp với hơn 2.400 thiết bị chứng nhận phù hợp với Windows 8. Đồng thời, chúng tôi đầu tư sâu rộng vào việc tạo ra khả năng điện toán có tính hiện thực ảo hơn và nhân văn hơn thông qua khả năng chạm, giọng nói và cử chỉ.

Tìm hiểu thêm
Giải pháp kinh doanh
Giải pháp kinh doanh

Nhận ra tiềm lực đầy đủ của đội ngũ bằng những ứng dụng chủ động.


Chúng tôi đang xây dựng các ứng dụng kinh doanh chủ động, gắn kết các quy trình và dữ liệu khác nhau lại để giúp loại bỏ bất đồng trong tổ chức. Với cách tiếp cận tổng thể 360 độ cho việc kinh doanh, mọi người có khả năng cung cấp được những trải nghiệm ấn tượng cho khách hàng. Và chúng tôi đang cung cấp những giải pháp ở dạng các ứng dụng tích hợp, giản đơn, triển khai nhanh và dễ quản lý.

Tìm hiểu thêm
Ứng dụng và dịch vụ
Ứng dụng và dịch vụ

Nắm bắt tương lai công việc với các ứng dụng và dịch vụ kết nối


Chúng tôi thường xuyên hoạt động để bảo đảm các giải pháp tăng năng suất của mình nắm bắt được bản chất luôn tiến triển của công việc - từ việc cung cấp hỗ trợ cho các thiết bị hiện đại và bắt kịp phong cách làm việc theo hướng xã hội hóa hơn trong môi trường ngày nay đến việc cho phép mọi người thể hiện bản thân họ, tìm ra những kiến thức chuyên sâu có giá trị và liên lạc hiệu quả với người khác. Tất cả đều ở mức kiểm soát bạn cần để bảo vệ tài sản trí tuệ.

Tìm hiểu thêm
Đám mây và Enterprise
Đám mây và Enterprise

Cung cấp một nền tảng thống nhất cho Microsoft, nhà cung cấp dịch vụ và các trung tâm dữ liệu khách hàng.


Chúng tôi đã tái định hình trung tâm dữ liệu. Ngày nay, hệ điều hành Đám mây đang biến đổi các hoạt động CNTT và cho phép các ứng dụng kinh doanh hiện đại mở rộng - và thu hẹp - có hiệu quả về mặt kinh tế. Nền tảng dữ liệu thống nhất này cho phép các doanh nghiệp kết hợp mọi dữ liệu lại với nhau và khai thác dữ liệu đó để có được kiến thức chuyên sâu có giá trị. Đồng thời, điều này cho phép CNTT lấy con người làm trọng tâm bằng cách nắm lấy khả năng tiêu dùng hóa mà không gây ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy định.

Tìm hiểu thêm

Tái định hình doanh nghiệp

  • Blog tiếp thị @ Microsoft: Quan điểm trong ngành về chiến lược và hoạt động tiếp thị của chúng tôi

    Tìm hiểu thêm
  • Tái định hình tiếp thị: Năm khả năng cơ bản về việc kết nối đến khách hàng mới

    Tìm hiểu thêm
  • Số hóa bộ sản phẩm điều hành: Cách thức biến những ý tưởng hay thành hành động và loại bỏ một trong những cản trở tiêu cực đối với thông tin là giấy tờ

    Tìm hiểu thêm