Experience the Transform the Datacenter Immersion
Experience the Transform the Datacenter Immersion

Transform the Datacenter Immersion là gì?

Microsoft’s Transform the Datacenter Immersion đêm lại trải nghiệm mới tạo điều kiện để bạn có cuộc hành trình của riêng mình trong việc tìm hiểu tầm nhìn của Cloud OS và làm thế nào điện toán đám mây có thể mang lại lợi ích cho bạn ngay hôm nay. Cho phép chúng tôi đưa bạn và bộ phận IT của bạn thông qua ba bước trỉa nghiệm bao gồm dự đoán những gì có thể xảy ra, thấu hiểu lý do tại sao bạn nên phát triển để gặt hái những lợi ích, và cuối cùng là trải nghiệm và xác nhận những gì đã thấy bằng cách tương tác với các giải pháp trong thời gian thực.

Tại sao là Transform the Datacenter? Tại sao lai chọn Microsoft?

Các ứng dụng ngày nay cần một nền tảng hiện đại cho phép CNTT quản lý tất cả các nguồn tài nguyên dữ liệu trên nhiều đám mây, hỗ trợ các ứng dụng quy mô tự động, mở ra những hiểu biết về dữ liệu ở bất cứ nơi nào và cho phép bạn chuyển tải những trải nghiệm riêng tư một cách an toàn vào bất kỳ thiết bị nào ở bất cứ nơi đâu. Cách tiếp cận điện toán đám mây của Microsoft không những mang đến khả năng đồng bộ toàn diện thông qua Windows Server 2012, System Center 2012, Windows Azure và SQL Server 2012, mà còn giúp bạn tận dụng lợi thế của điện toán đám mây dựa trên các chỉ định của bạn mà không sợ bất cứ trở ngại nào.

Đăng ký tại đây

More Resources

Products

Customer Stories

Driving strategy and innovation with the power of the Microsoft Cloud OS vision
5.31.2013

Driving strategy and innovation with the power of the Microsoft Cloud OS vision

Find out how Aston Martin has used cloud and hybrid-based solutions to deliver innovation and strategy to the business.Read More
Hyper-V and Domino’s Pizza
4.5.2013

Hyper-V and Domino’s Pizza

See how Domino’s Pizza chain improves online ordering and IT efficiency by switching 10,000 store servers to Hyper-VRead More
Private Cloud and ING
12.4.2012

Private Cloud and ING

Discover how ING Bank Reduces Costs, Improves IT Agility with Private Cloud and Server UpgradeRead More