Microsoft Eesti

Microsoft Eesti on tegutsenud alates 2003. aastast. Meie meeskonnas töötab tegevjuht Rain Laane juhtimisel 26 inimest. Ligi 80 äripartneri kaudu jõuavad Microsofti tooted ja teenused Eestis tuhandete asutuste ja sadade tuhandete inimesteni. Lisaks tegutseb Eestis Microsofti Skype’i arendusosakond, kus töötab ligi 400 inimest. Eesti on väike riik, mille edu sõltub haritud inimestest ning väljaarendatud infrastruktuurist. Microsoft aitab eraisikutel, ettevõtetel, riigiasutustel ning mittetulundusühingutel kasutada tehnoloogiat edu saavutamiseks. Meie tooted ja teenused – Windows 10, uus Office, Skype, ärikasutajale mõeldud pilveplatvorm Azure, äritarkvara Dynamics, analüüsitööriist Power BI ning väga paljud teised lahendused – on loodud seda eesmärki silmas pidades. Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ja Eesti IKT Demokeskuse liikmetena ning idufirmade programmi BizSpark eestvedajana aitame nõu ja jõuga kaasa sellele, et Eestis sünniks uusi innovaatilisi tehnoloogiaettevõtteid ning Eesti ettevõtted saavutaksid edu ka välisriikides. Oleme Microsoftis läbi erinevate e-oskusi arendavate algatuste tajunud, et noori paelub infotehnoloogia ja ise väärtuse loomine tehnoloogia abiga. Koostöös sihtasutusega Vaata Maailma ja teiste partneritega korraldame Eestis juba mitmendat hooaega järjest Kooditundi, kus julgustame kõiki inimesi, sõltumata vanusest või senisest kogemusest, proovima tund aega koodi kirjutada. Samuti toetame järjepidevalt NutiLaboried ehk noortele mõeldud kooliväliseid programmeerimise ja robootika huviringe. Meie üle-eestilist projekti «Mobiilne kevad», mille eesmärk oli eri ühiskonnagruppide e-oskuste parandamine, tunnustati 2015. aastal Rootsi äriauhinnaga. Microsoft Eesti hea sisekliima, töötajate eneseteostusvõimalused ja eraelu väärtustamine on meile toonud aastatel 2011, 2013 ja 2015 Eesti kõige töötaja- ja peresõbralikuma ettevõtte tiitli.

Microsoft Eesti Facebookis