Piraattarkvara jätab jälje: ettevõtted kannatavad 1,5 miljardi dollari suurust kahju

17.11.2011 — Värskest uuringust ilmneb, et piraattarkvara kurnab märkimisväärselt maailma majandust. Ainuüksi Brasiilias, Venemaal, Indias ja Hiinas toob ettevõtete otsus kasutada originaaltarkvara asemel piraattarkvara igal aastal kaasa 1,5 miljardi dollari suuruse kahju neile, kes mängivad ausalt.

Microsoft avalikustas täna esmakordselt läbi viidud uuringu tulemused, milles analüüsiti piraattarkvara kasutamise finantsmõju ettevõtluskeskkonnale. Täna tähistatakse globaalselt õiglase kaubanduse päeva („Play Fair Day“), mille eesmärk on rõhutada legaalse tarkvara kasutamise tähtsust ning juhtida tähelepanu sellele, et ebaseadusliku tarkvara kasutamine võib põhjustada kahju tööhõivele, majandusele ning tarbijatele.

Läbi viidud uuring näitab probleemi ulatust, illustreerides kuivõrd ebaõiglane on illegaalse tarkvara kasutamine ausate ettevõtete suhtes. Ladina-Ameerika, Kesk- ja Ida-Euroopa, Aasia ning Vaikse ookeani piirkondadele toob illegaalse tarkvara kasutamine aastas kuni 3 miljardit USA dollarit kahju. Selline kahju suurus tuleneb läbipaistvuse puudumisest, konkurentsi kadumisest, tundliku teabe lekkimisest, ressursikaost, äri laienemise võimaluse puudumisest ja paljust muust.

„Ainuüksi see, et originaaltarkvara kasutamine ettevõtetes aitaks ergutada riigi majandust, peaks olema piisav põhjus ausaks tegutsemiseks, rääkimata kõigist teistest ohtudest, mida litsentseerimata tarkvara kasutamine paratamatult kaasa toob,“ sõnas äritarkvara õiguste kaitsega tegeleva Business Software Alliance esindaja vandeadvokaat Kaido Uduste. „Piraattarkvara kasutades täidetakse kurjategijate taskuid. Ettevõtted, kes seda teevad, pidurdavad ka uute töökohtade loomist ja innovatsiooni tervikuna. See on lihtsalt vale käitumine,“ lisas ta.

Uduste sõnul jääb Eestis tarkvarapiraatluse tase 50% juurde, mis on poole kõrgem näiteks Soome vastavast tasemest. Eestis leviva piraattarkvara kasutamisest tulenev kahju oli 2010. aastal 23 miljonit USA dollarit. Maailma keskmine tarkvarapiraatluse tase jäi 2010. aastal 42% juurde. Uduste õhutab kõiki, kes mõne ettevõtte ebaseaduslikust tegevusest teadlikud on, andma sellest märku aadressil reportpiracyemea@bsa.org.

Microsoft Baltikumi antipiraatluse valdkonna juhi Anneli Jõesalu sõnul aitaks ülemaailmse piraatlustaseme alandamine kümne protsendipunkti võrra nelja aasta jooksul luua 500 000 töökohta, investeerida majandustegevusse 142 miljardit dollarit ning suurendaks maksutulusid 32 miljardi dollari võrra. „Need on äärmiselt suured numbrid. Maailma Majandusfoorumi viimases majanduse konkurentsivõime uuringus oleme 142 riigi seas teist aastat 33. kohal. Piraatlustaseme alanemine aitaks meil veelgi tõusta,“ sõnas Jõesalu.

Litsentseeritud tarkvara eelistamine aitab luua uusi töökohti ning toetada majanduskasvu. Tarbijate jaoks aitab piraattarkvarast hoidumine vähendada selliseid riske nagu viirused, pahavara ja identiteedivargused.

Lisaks majandusliku mõju analüüsile viidi Harrison Groupi poolt läbi piraattarkvara puudutav uurimus, millest ilmnes, et lisaks turvariskidele on piraattarkvara näiteks igapäevaselt kasutatava legaalse kontoritarkvara puhul pea poole aeglasem, vähendades pikas perspektiivis märkimisväärselt ettevõtte töötajate produktiivsust. Testitud operatsioonisüsteemidest neljandik nakatus installeerimisel või laadis ja installeeris iseseisvalt internetiga ühendamisel alla pahavaralist tarkvara.

Lisainformatsiooni illegaalse tarkvara kasutamise mõju kohta riikide majandusele võib leida siit: http://www.playfairday.com. Maailma piraatlustaseme kohta leiab informatsiooni siit: www.bsa.org.

Lisainformatsioon:
Kaido Uduste
Vandeadvokaat, BSA Eesti esindaja
kaido@uduste.ee
Tel: 611 0550

Anneli Jõesalu
Microsoft Baltikumi antipiraatluse valdkonna juht
anneli.joesalu@microsoft.com
Tel: +371 2865 0045, +372 514 7672