Mida toob 2013 IT maailmale?

23.01.2013

Maailma juhtivad tehnoloogiaväljaanded on loonud kümneid prognoose IT-sektoris toimuvate muutuste kohta, kuid läbivalt usutakse, et 2013. aasta tuleb valdkonnale tervikuna murranguline.

Kõige kiirem areng toimub pilvetehnoloogia ja nutiseadmete vallas. Pilvetehnoloogia puhul on kesksele kohale tõusmas personaalne pilv, mis saab uuringufirma Gartner hinnangul inimeste digitaalmaailma keskmeks. Kindlasti jätkub nutitelefonide ja tahvelarvutite võidukäik, sest nüüdseks on interneti kasutamise harjumused oluliselt muutunud.

Integreeritus

2013. aasta üks märksõna on integreeritus. Inimesed tahavad oma andmete haldamiseks, hoiustamiseks ja töötlemiseks saada kompaktset teenust ühest kohast. Konkurentsitihedal turul tulevadki võitjana välja need, kes suudavad teha koostööd ja pakkuda võimalikult suurt tervikut IT- teenuste ühendamisel.

Eestis on potentsiaal ja tahe olla juhtivaid e-riike maailmas. Me oleme väiksed ja paindlikud ning ideaalne kandidaat uuenduslike lahenduste testimiseks. Kõigest sellest aga ei piisa.

Varem on räägitud avaliku ja erasektori vähesest koostööst ning massilisest tööjõu puudusest IKT-sektoris. 2020. aasta eesmärk on jõuda selleni, et Eesti igapäevases töös IKTga tegelevate töötajate arv tõuseks 50 000 inimeseni ja IKT panus Eesti majanduse SKPs oleks ligikaudu 13%.

Rõõmu teeb see, et lisaks levinud vingumisele on meil põhjust näha IT-vallas mitut positiivset muutust. Näiteks IT-asekantsleri ametikoha täitmine majandusministeeriumis ja erasektori kogemuse toomine riigiasutusse on kaalukas otsus. Aastaid on infotehnoloogia ettevõtted heitnud riigile ette dialoogi ja vastastikuse mõistmise puudumist. Suur potentsiaal peitub IT-valdkonna koostöö tugevdamises lähiriikidega, näiteks Lätiga.

Seal on ülikoolis maailma tipptasemel IKT-toodete ja teenuste testimisele pühendunud koolkond – miks mitte osta ka meie arendustoodete testimist sealt.

Samas ootavad Läti kolleegid meilt e-riigi teenuste ja eurole ülemineku kogemuste jagamist.

Eesti peab end tõestama

Hea koostöö näide IT-sektoris on Ülemistel paiknev IKT demokeskus, kuhu oleme kokku koondanud meie e-riigi parima praktika. Plaanis on selle põhjal rajada Eesti IT Majakas, kus põhirõhk on tulevikul.

Kuna 2013. aasta IT-trendide edetabelit juhivad just pilvetehnoloogiaga seotud murrangud, siis see võiks olla ka Eesti jaoks üks võimalikke väljundeid end e-riigina uuesti tõestada. Arvestades seda, et president Ilves hakkas Euroopa Komisjoni palvel juhtima Euroopa pilveandmetöötluse arendamise nõukoda, on meil selleks head eeldused olemas. Loodan, et Eesti peab maailmaga sammu ja jätkab positiivsete muutuste lainel.

Rain Laane, Microsofti Balti regiooni juht

Artikkel ilmus 23.01.2013 Äripäevas