Press

Meie töötajate vabatahtlik tegevus

Meie töötajad saavad põhipuhkusele lisaks kolm palgalist puhkuse päeva aastas, mida on võimalik kasutada vabatahtliku töö tegemiseks. Nende kasutamist saab igaüks ise määrata, peaasi et vabatahtlik töö oleks heategevuse eesmärgil tehtud ning oleks ühiskondlikult kasulik (headeks näideteks on „Tagasi kooli“ programmis osalemine või internetiturvalisuse tutvustamine lastele).

Samuti on Microsoft Eesti ise korraldanud heategevusüritusi, milles meie töötajad saavad kaasa lüüa  - raba ja metsade koristamine, Tallinna tänavalastele ürituste korraldamine, annetuste kogumine. Üheks suuremaks, aastatega juba traditsiooniliseks kujunenud ürituseks on arvutite uuendamine „Uus algus“ programmi raames. Kokku kogutakse kasutatud arvutid, mis puhastatakse, millele paigaldatakse Microsofti tarkvara ning annetatakse abi vajavatele organisatsioonidele. Ühisürituste tegemisel saavad kõik töötajad ka ise välja pakkuda ideid, mida kasulikku saaksime teha – Microsoft aitab need ideed ellu viia.