Sisestage vaiketurbekood 12345. Kui seda ei aktsepteerita, vajab telefon parandamist.

Telefoni lähtestamise korral koodi ei määrata või määratakse selleks 12345. Koodi uuesti määramiseks või muutmiseks valige Menüü > Seaded > Turvalisus > Pääsukoodid > Loo turbekood või Muuda turbekoodi.