Telefon on füüsiliselt kahjustatud

Kui teil on alust arvata, et teie telefoni sisekomponendid (sh aku) on saanud kahjustada või niiskust, lõpetage telefoni kasutamine. Võtke arvesse, et vedeliku- ja füüsilised kahjustused ei kuulu garantii alla. Täpsemat teavet leiate piiratud garantiist.