Kuidas vaadata, kas minu telefoni jaoks on uuendusi saadaval?

Uuenduste saadavus võib sõltuda teie telefoni mudelist, piirkonnast ja võrguteenusepakkujast või operaatorist. Telefoni praeguse tarkvaraversiooni teadasaamiseks sisestage telefoni avakuval kood *#0000#.

Uuenduste otsimiseks valige telefonis Menüü > Sätted > Telefon > Seadmeuuendused ja seejärel valige telefoni tarkvara allal. Samuti saate telefoni seada automaatselt uuendusi otsima. Selleks valige Sätted > Telefon > Seadmeuuendused > tarkvara autom. uuend.

Kui Nokia Suite toetab teie telefoni ja teil on see arvutisse installitud, teavitab see teid automaatselt uutest tarkvarauuendustest, kui ühendate telefoni arvutiga.