Telefon ei aktsepteeri või ei leia mu SIM-kaarti

Ärge kasutage SIM-kaardi adaptereid või SIM-kaarte, mida on SIM-kaardi pessa mahtumiseks muudetud. Kui te vajate muu suurusega SIM-kaarti, võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Proovige teha ka järgmist.

  1. Taaskäivitage telefon.
  2. Veenduge, et SIM-kaart oleks täielikult pessa sisestatud.
  3. Võimaluse korral proovige oma SIM-kaarti mõnes teises telefonis või mõnda muud SIM-kaarti oma telefonis.
  4. Teie telefonis võib olla seatud SIM-kaardi lukustus, mis keelab muu võrguoperaatori SIM-kaardi kasutamise. Küsige oma võrguoperaatorilt, kas teie telefon on lukustatud. Võrguoperaatorilt saate avamiskoodi ja selle kasutusjuhised.