Kandsin oma kontaktid rakenduse Contacts Transfer kaudu oma uude Windows Phone'iga Nokia telefoni üle. Miks pole märgid õigesti kuvatud?

kui teie kontaktide andmed on kirjutatud keeles, mida teie uus telefon ei toeta, ei pruugita kontaktteavet õigesti kuvada.