Lumia telefoniga ei saa kõnedele vastata

1. Taaskäivitage telefon.

2. Kontrollige telefoni ekraanil mobiilisignaali tugevust ja minge vajadusel kuhugi, kus on parem levi.

3. Veenduge, et SIM-kaart on täielikult sisestatud. Ärge kasutage SIM-kaarte, mida on SIM-kaardi pessa mahtumiseks muudetud.

4. Lülitage Suunamine olekusse Väljas: puudutage avakuval valikuid Telefon > ... > seaded.

5. Eemaldage ekraanilt mis tahes kaitsekile või -lint, et kontrollida, kas see takistab puuteekraani töötamist.