Unustasin oma PIN- või PUK-koodi

Kui olete koodid unustanud või te ei tea neid, pöörduge oma võrguoperaatori poole.