Nokia Lumia 800 - Dokumendi kustutamine

Kas telefoni mälu on täis saamas? Võite kustutada Office'i dokumendid, mida pole enam vaja.

  1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut Office'i ikoonOffice.
  2. Libistage sõrm ekraanil valikuni locations ja puudutage asukohta Phone või mis tahes muud kustutatava dokumendi asukohta.
  3. Puudutage dokumenti ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut delete.