Arvutis Interneti-ühenduse loomine

Kas soovite sülearvutis Internetti kasutada, kuid te ei pääse Internetti? Sülearvuti ja muude seadmetega saate kasutada mobiilandmesideühendust. Siis luuakse Wi-Fi-ühendus.

  1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja valige seadeteikoonSettings > Internet Sharing.
  2. Määrake seade Sharing väärtuseks Onsisselülitamisikoon.
  3. Ühenduse nime muutmiseks valige setup > Broadcast name ja sisestage soovitud nimi.

    Samuti saate sisestada ühenduse parooli.

  4. Valige ühendus teises seadmes.

Teine seade kasutab teie andmesideühendust, mis võib teile lisakulusid põhjustada. Andmesidega seotud tasude ja kättesaadavuse kohta saate teavet oma võrguteenusepakkujalt.