Tutvuge veebiga Bingi otsingu abil. Otsingusõnade sisestamiseks saate kasutada klaviatuuri või häälsisestust.

  1. Vajutage klahvi klahv Otsi.
  2. Sisestage otsinguväljale otsitav sõna ja puudutage ikooni ikoon Ava. Otsingusõna võite valida ka pakutud vastete hulgast.
  3. Seostuvate otsingutulemite kuvamiseks libistage sõrm ekraanil nupule local või images.

Häälotsingu kasutamine

  1. Vajutage nuppu klahv Otsi, puudutage ikooni kõneikoon ja öelge oma otsitav sõna.

    See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval olla. Funktsioonide ja teenuste saadavaloleku kohta lisateabe saamiseks lugege veebisaidi http://www.windowsphone.com/ jaotist Juhised.