Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine võimaldab hõlpsalt Internetti pääseda. Kui olete kodust või kontorist väljas, saate avalikes kohtades (nt raamatukogus või Interneti-kohvikus) Wi-Fi-võrkudega ühenduse luua.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut seadeteikoonSettings.

  1. Puudutage valikut WiFi.
  2. Veenduge, et seade WiFi networking olekuks oleks määratud Onsisselülitamisikoon.
  3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

Ühenduse sulgemine

  1. Puudutage valikut WiFi ja muutke seade WiFi networking olekuks Offväljalülitamisikoon.