Andmeside rändluskulude kokkuhoid

Kas soovite väiksemat telefoniarvet? Andmeside rändluskulusid saate kokku hoida, muutes mobiilandmeside seadeid. Kui kasutate andmesidet rändluse ajal, võtab telefon andmeid vastu selliste võrkude kaudu, mis ei kuulu teie võrguteenusepakkujale või mida teie võrguteenusepakkuja ei halda. Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidetasusid oluliselt suurendada. Võrguteenusepakkuja võib küsida teilt andmeedastuse eest fikseeritud tasu või kasutuspõhist tasu. Optimaalse ühendusviisi kasutamiseks muutke Wi-Fi, mobiilandmeside ja e-posti allalaadimise seadeid.

Wi-Fi-ühendus on mobiilandmesideühendusest üldiselt kiirem ja odavam. Kui saadaval on nii Wi-Fi- kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab teie telefon Wi-Fi-ühendust.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut seadeteikoonSettings.

  1. Puudutage valikut WiFi.
  2. Veenduge, et seade WiFi networking olekuks oleks määratud Onsisselülitamisikoon.
  3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

Mobiilandmesideühenduse sulgemine

  1. Puudutage valikut mobile network ja muutke seade Data connection olekuks Off.

Rändluse korral andmeside keelamine

  1. Puudutage valikut mobile network ja muutke seade Data roaming options olekuks don't roam.

E-posti käsitsi alla laaditavaks määramine

  1. Määrake oma telefon uusi e-kirju otsima harvem või ainult siis, kui seda taotlete. Puudutage igas postkastis valikuid valikuteikoon > settings > synchronisation settings ja määrake seade olekuks Download new content.