Ärge laske e-kirjadel kuhjuda. Kasutage e-kirjade lugemiseks ja kirjutamiseks liikvel olles oma telefoni.

 1. Puudutage avakuval valikut e-posti ikoon.
 2. Puudutage ikooni plussmärgiikoon ja soovitud kontot, kui teil on seotud postkastid.
 3. Lisage adressaat kontaktiloendist, puudutades ikooni plussmärgiikoon, või hakake nime kirjutama. Võite kirjutada ka aadressi.

  Adressaadi eemaldamiseks puudutage nime ja valikut Remove.

 4. Kirjutage e-kirja teema ja sisu.

  Emotikoni lisamiseks puudutage ikooni emotikoniikoon.

 5. Faili manustamiseks puudutage ikooni manuseikoon.

  E-kirja kirjutamise ajal saate teha ka uue foto. Puudutage ikooni kaameraikoon, pildistage ja seejärel puudutage ikooni accept.

 6. Puudutage e-kirja saatmiseks ikooni saatmisikoon.