Kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine

Telefoni saate seada kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt uuendama. Automaatne uuendamine on võrguteenus.

Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid seadeteikoonSettings > date+time.

  1. Määrake seade Set automatically väärtuseks Onsisselülitamisikoon.

Kellaaja ja kuupäeva käsitsi uuendamine

  1. Muutke seade Set automatically olekuks Offväljalülitamisikoon, seejärel muutke kellaaega ja kuupäeva.

Välismaal reisides ajavööndi käsitsi uuendamine

  1. Muutke seade Set automatically olekuks Offväljalülitamisikoon ja puudutage valikut Time zone ja seejärel soovitud asukohta.