Kuvatava klaviatuuri kasutamine

Kuvatava klaviatuuri abil kirjutamine on lihtne ja lõbus. Klaviatuuri saate kasutada nii püst- kui ka rõhtpaigutusrežiimis.

 1. Puudutage tekstivälja.

  1 - Märgiklahvid

  2 - Tõstuklahv

  3 - Numbri- ja sümboliklahv

  4 - Emotikoniklahv

  5 - Tühikuklahv

  6 - Keeleklahv

  7 - Sisestusklahv

  8 - Tagasilükkeklahv

  Klahvipaigutus võib erinevates rakendustes erineda. Keeleklahv kuvatakse ainult juhul, kui valitud on mitu keelt. Näites on kuvatud inglise keele klaviatuur.

Suur- ja väiketähtede vaheldumisi kasutamine

 1. Puudutage tõstuklahvi. Suurtäheluku sisselülitamiseks topeltpuudutage klahvi. Tavarežiimi tagasipöördumiseks puudutage uuesti tõstuklahvi.

Numbri või erimärgi sisestamine

 1. Puudutage numbri- ja sümboliklahvi. Muude erimärgiklahvide kuvamiseks puudutage tõstuklahvi. Mõne erimärgiklahvi abil saab valida rohkem sümboleid. Muude sümbolite kuvamiseks puudutage sümbolit või erimärki ja hoidke sõrme selle peal.

  Lause lõppu punkti lisamiseks ja uue lause alustamiseks puudutage tühikuklahvi kaks korda.

  Numbri või erimärgi kiireks sisestamiseks libistage sõrm numbri- ja sümboliklahvi all hoides soovitud märgile ja tõstke seejärel sõrm ekraanilt.

Teksti kopeerimine ja kleepimine

 1. Puudutage sõna, lohistage kopeeritava lõigu esiletõstmiseks sõna ees ja taga olevaid nooli, seejärel puudutage valikut kopeerimisikoon. Teksti kleepimiseks puudutage valikut kleepimisikoon.

Märgile diakriitiku lisamine

 1. Puudutage soovitud märki ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel puudutage diakriitikuga märki.

Märgi kustutamine

 1. Puudutage tagasilükkeklahvi.

Kirjutamiskeele vahetamine

 1. Puudutage keeleklahvi nii mitu korda, kuni kuvatakse soovitud keel. Keeleklahv kuvatakse ainult juhul, kui valitud on mitu keelt.

Kursori liigutamine

 1. Puudutage teksti ja hoidke sõrme selle peal, kuni kuvatakse kursor. Lohistage kursor ilma sõrme ekraanilt tõstmata soovitud kohta.