Interneti-ühenduste määramine

Kas teie võrguteenusepakkuja küsib teilt andmeedastuse eest fikseeritud tasu või maksate kasutuspõhiselt? Muutke Wi-Fi ja mobiilandmeside seadeid andmesidekulude vähendamiseks nii rändlusrežiimis kui ka koduvõrgus.

Wi-Fi-ühendus on mobiilandmesideühendusest üldiselt kiirem ja odavam. Kui saadaval on nii Wi-Fi- kui ka mobiilandmesideühendus, kasutab teie telefon Wi-Fi-ühendust.

  1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid seadeteikoonSettings > WiFi.
  2. Veenduge, et seade WiFi networking olekuks oleks määratud Onsisselülitamisikoon.
  3. Valige ühendus, mida soovite kasutada.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine

  1. Libistage oma avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid seadeteikoonSettings > mobile network ja määrake seade Data connection olekuks On.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine rändluse ajal

Interneti-ühenduse loomine rändluse ajal (eriti välismaal olles) võib andmesidetasusid oluliselt suurendada.

Kui kasutate andmesidet rändluse ajal, võtab telefon andmeid vastu selliste võrkude kaudu, mis ei kuulu teie võrguteenusepakkujale või mida teie võrguteenusepakkuja ei halda.

  1. Libistage avakuval sõrme vasakule, puudutage valikuid seadeteikoonSettings > mobile network ja määrake seade Data roaming options olekuks roam.