Ülesande lisamine ülesandeloendisse

Kas teil on vaja täita olulisi tööülesandeid või tagastada näiteks raamatukokku raamatuid? Või soovite osa võtta mõnest üritusest? Saate kalendrisse lisada ülesandeid. Konkreetse tähtaja jaoks saate seada meeldetuletuse.

  1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut kalendriikoonCalendar.
  2. Liikuge sõrme ekraanil libistades valikule to-do.
  3. Puudutage ikooni plussmärgiikoon ja täitke väljad.
  4. Meeldetuletuse lisamiseks muutke seade Reminder väärtuseks onsisselülitamisikoon ning lisage meeldetuletuse kuupäev ja kellaaeg.
  5. Puudutage ikooni salvestamisikoon.

Ülesande lõpetatuks märkimine

  1. Puudutage ülesannet ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut complete.

Ülesande muutmine või kustutamine

  1. Puudutage ülesannet ja hoidke sõrme selle peal, seejärel puudutage valikut edit või delete.