Muusika allalaadimine teenusest Nokia Muusika

Olge uue muusikaga kursis ja laadige teenusest Nokia Muusika alla oma lemmikmuusikat.

  1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut Nokia Music.
  2. Liikuge sirvides palani või albumini, mille soovite alla laadida.
  3. Puudutage pala või albumi hinda. Osasid palu saab alla laadida ainult osana albumist.
  4. Kui palutakse, siis logige oma Nokia kontosse sisse.
  5. Valige makseviis.

Palad salvestatakse teie telefoni ja lisatakse automaatselt teie muusikakogusse.

Kasutage olemasolu korral teenusest Nokia Muusika muusika allalaadimiseks Wi-Fi-ühendust. Lisateavet Interneti-ühenduse loomise kohta leiate oma telefoni kasutusjuhendist.

Muusika ja mu sisu allalaadimine ning voogesitamine võib tähendada, et teenusepakkuja võrgu kaudu edastatakse suurel hulgal andmeid. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Kõik intellektuaalse omandi ja muud muusikapaladega seotud õigused on selgesõnaliselt kaitstud ja kuuluvad kolmandatest isikutest litsentsiandjatele, näiteks vastava salvestise fonogrammitootjale või esitajale, autorile, heliloojale või väljaandjale. Teil on õigus kasutada teenusest Nokia Muusika alla laaditud või voogesitatud muusikat ainult vastavalt konkreetsele muusikapalale kohalduvatele kasutuspiirangutele, mis on esitatud Nokia Muusika tootelehtedel jaotises Rights (Õigused). Muudest allikatest ostetud muusikat tohib kasutada vastavalt ostutingimustele. Vastutate selle eest, et teie muusikakasutus vastaks kohaldatavatele intellektuaalse omandi ja muudele õigustele.