Juhtmeta peakomplekti ühendamine

Juhtmeta peakomplekti (tuleb eraldi osta) kasutamisel saate telefoniga rääkida nii, et käed jäävad vabaks – saate ka kõne ajal jätkata seda, mis teil parajasti pooleli oli, näiteks arvutiga töötamist.

  1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut seadeteikoonSettings > Bluetooth.
  2. Määrake seade Status väärtuseks Onsisselülitamisikoon.
  3. Kontrollige, kas peakomplekt on sisse lülitatud.

    Võimalik, et sidumisprotsess tuleb käivitada peakomplektist. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

  4. Puudutage telefoni ja peakomplekti sidumiseks loendis peakomplekti.
  5. Võimalik, et teil tuleb sisestada pääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.