Klahvid Tagasi, Start ja Otsi

Klahvide Tagasi, Start ja Otsi abil saate telefonis liikuda.

  • Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage klahvi ja hoidke seda all, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja puudutage soovitud rakendust.

  • Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage klahvi . Telefon jätab meelde kõik rakendused ja veebisaidid, mida olete külastanud pärast viimast ekraani lukustamist.

  • Avakuvale liikumiseks vajutage klahvi . Rakendus, kus just olite, jääb taustal avatuks.

  • Telefoni juhtimiseks hääle abil vajutage klahvi ja hoidke seda all ning lausuge oma häälkäsk.

    See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval. Funktsioonide ja teenuste saadavaloleku kohta lisateabe saamiseks lugege veebisaidi http://www.windowsphone.com/ jaotist Juhised.

  • Veebist otsimiseks vajutage klahvi .