Kas saite e-kirja, millele on vaja kiiresti vastata? Vastake kohe oma telefoni abil.

  1. Puudutage avakuval valikut e-posti ikoon.
  2. Avage e-kiri ja puudutage ikooni vastuseikoon.

    Ainult saatjale vastamiseks puudutage valikut reply. Kirja saatjale ja kõigile adressaatidele vastamiseks puudutage valikut reply all.

E-kirja edasisaatmine

  1. Avage e-kiri ja puudutage valikut vastuseikoon > forward.