Konverentskõne algatamine

Teie telefon toetab kahe ja enama isiku vahelisi konverentskõnesid. Osalejate suurim lubatud arv võib sõltuvalt võrguteenusepakkujast erineda.

  1. Helistage esimesele isikule.
  2. Järgmisele isikule helistamiseks vajutage klahvi klahv Tagasi ja tehke kõne tavapäraselt.
  3. Kui uuele kõnele vastatakse, puudutage ikooni kõnede ühendamise ikoon.

Isikute lisamine kõnele

  1. Puudutage ikooni kõne lisamise ikoon, helistage järgmisele isikule ja puudutage seejärel ikooni kõnede ühendamise ikoon.

Omavahelise kõne pidamine

  1. Puudutage ikooni omavahelise kõne ikoon ja isiku nime või telefoninumbrit. Konverentskõne pannakse teie telefonis ootele. Ülejäänud osalejad saavad konverentskõne jätkata.

    Konverentskõnesse naasmiseks puudutage ikooni kõnede ühendamise ikoon.