Telefoni kaudu saate oma lähedaste ja sõpradega kiiresti ning hõlpsalt suhelda. Rakenduse Contacts Transfer abil saate kontaktid oma vanast telefonist hõlpsasti uude kopeerida.

Teie vana telefon peab toetama Bluetoothi. Teie eelmises telefonis olevad kontaktid peavad olema salvestatud telefonimällu, mitte SIM-kaardile. Mõnes telefonimudelis see rakendus ei tööta.

  1. Lülitage vanas telefonis Bluetooth sisse.
  2. Liikuge sõrme uue telefoni avakuval vasakule libistades rakenduste menüüle ja puudutage Contacts Transfer.
  3. Puudutage valikut continue ja lülitage Bluetooth sisse.
  4. Valige leitud seadmete loendist oma vana telefon ja järgige mõlemas telefonis kuvatavaid juhiseid.

    Kui olete oma kontaktid varem Windows Live'is varundanud, saate need otse sellest teenusest oma telefoni importida.

Kui teie kontaktid on kirjutatud keeles, mida teie uus telefon ei toeta, ei pruugita kontaktteavet õigesti kuvada.