Kõigi Interneti-ühenduste sulgemine

Sulgege aku säästmiseks taustal avatud Interneti-ühendused. Saate seda teha ühtegi rakendust sulgemata.

  1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid seadeteikoonSettings > WiFi.
  2. Määrake seade WiFi networking väärtuseks Offväljalülitamisikoon.

Mobiilandmesideühenduse sulgemine

  1. Libistage oma avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikuid seadeteikoonSettings > mobile network ja määrake seade Data connection olekuks Offväljalülitamisikoon.