Kas teil on vaja midagi kiiresti arvutada? Saate telefoni kasutada kalkulaatorina.

  1. Libistage avakuval sõrme vasakule ja puudutage valikut kalkulaatoriikoonCalculator.

    Tavalise kalkulaatori kasutamiseks hoidke telefoni püstiasendis. Teadusliku kalkulaatori kasutamiseks pöörake telefon küljeli.

  2. Sisestage tehte esimene arv.
  3. Puudutage soovitud tehe (nt liitmine või lahutamine).
  4. Sisestage tehte teine arv.
  5. Puudutage võrdusmärki =.

    See funktsioon on mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Selle täpsus võib olla piiratud.