Seadmel on sisseehitatud laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Aku väljavahetamiseks pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Laadige seadet laadijaga AC-16, AC-50. Laadimispistiku tüüp võib erineda.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, tuleb aku välja vahetada. Selleks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusse.