Teave digitaalõiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud fotode, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ning edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WMDRM 10 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

Kui seadmes on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.