Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade välja. Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütuse käitlemise piirkondades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Võimalikud plahvatusohtlikud piirkonnad ei pruugi olla selgelt tähistatud. Need on tavaliselt alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada, nt laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi. Küsige vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite tootjatelt, kas nende sõidukite läheduses on seadet ohutu kasutada.