Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

  • Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

  • Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.

  • Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.

  • Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.

  • Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.