Meditsiinilised implantaatseadmed

Võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniliste implantaatseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiiniseadme vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

  • Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.

  • Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.

  • Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.

  • Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.

  • Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.